SKALNÉ SANKTUARIUM - HORA BUTKOV

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skalné sanktuárium Ladce Hora butkovVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skalné sanktuárium Ladce Hora butkov

 

                        HORA BUTKOV  

                SKALNÉ   SAKTUÁRIUM

             BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Na hore Butkov, 11. etáži lomu zaznelo 9. júla 2012 nezvyčajné posolstvo: „Postavte na tejto hore kríž!“ Novopostavený monumentálny kríž spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V srdci kríža sú umiestnené vzácne relikvie dreva Svätého kríža a v otvore do skaly (relikviári) je umiestnený kamienok, ktorý sa uvoľnil pri poslednej renovácii otvoru, v ktorom stál na Golgote Kristov kríž. Slávnosť požehnania kríža sa konala 14. septembra 2013, na sviatok povýšenia Svätého kríža za účasti pátra Eliasa Vellu, známeho exorcistu z Malty. O niekoľko mesiacov neskôr bol na hore Butkov požehnaný pamätník pápeža sv. Jána Pavla II. A postupne sa pridávali ďalšie relikvie svätých...

 

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – pútnického kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Cena:  35,-€ jeden deň-  len Ladce –Skalné sanktuárium                                      

Cena:  68,-€    dva dni -  Ladce - Skalka

 

Termín: 21.04. - 22.04.2018                                                                                            č.z.18801

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom, 1x ubytovanie, raňajky, tech.sprievodca,   poistenie insolventnosti, DPH.

V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union 2,-€ osoba deň

 

 Súčasťou každodenného programu je aj svätá omša!

 

Priska Kapitánová  www.stellamaris.sk 

Informácie: STELLA MARIS, tel: 055/625 33 58,  0905 267 868
 

        
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VSTUPY:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

INFO LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................