FATIMA

                                            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fatima

 

               FATIMA – BATALHA - NAZARÉ           

                              ALCOBANA

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::      

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: V obedňajších hodinách zraz - sv. omša, následne transfer   na letisko .

 Z letiska  odchod do BATALHY -  Batalha by bola malým, nenápadným mestečkom v strednej časti Portugalska, keby v nej nestál jeden z najkrajších kláštorov krajiny. Portugalský kráľ Joao I. venoval stavbu Panne Márii za to, že stála na ich strane v bitke pri Aljubarrote, kde sa mu podarilo poraziť kráľovstvo španielskej Kastílie. Po prehliadke odchod do  Fatimy.  Ubytovanie, večera, 21,30- sviečkový sprievod pri P. Márii Fatimskej.  

2.deň: raňajky , sv. omša,/24.5.17. Panna Mária Pomocnica kresťanov/  

  prehliadka Sanctuaria s námestím a kolonádou, Kaplnka Zjavenia Panny Márie,  Veľký dub –nad ktorým sa  zjavovala  Panna Mária, Bazilika Najsvätejšej  Trojice, Pomník  Božského Srdca Ježišovho, časť  Berlínskeho múru, Prijímací dom Nossa Senhora Das Dores pre chorých a pútnikov, Kaplnka  so stálou adoráciou Najsvätejšej sviatosti Oltárnej,  Bazilika Kráľovnej Ruženca,  hroby Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto , ktorí dostali posolstvá o šírení úcty k Nepoškvrnenému srdcu P. Márie, vyzýva nás k častým modlitbám, prosí nás prinášať obety za hriešnikov, nikdy už neurážať Boha a prosí o výstavbu kostola na mieste zjavenia. - 17,30 hod. Eucharistická procesia v Sanctuáriu, večera,

21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, nocľah.

3.deň:raňajky, doobeda slávnostná sv. omša/ 25.5.17- sviatok Nanebovstúpenie Pána /

 Krížova cesta ,Kalvária, Kaplnka sv. Štefana , Valinhos: Kaplnka zjavenia, Loca de donom Cabeco: miesto zjavenia anjela,  prehliadka rodiska a domov  vizionárov: Františka, Hyacinty a Lucie, prehliadka miesta /studňa/ , kde sa  zjavil Anjel Portugalska, 

17,30 hod. Eucharistická procesia v Sanctuáriu, večera, po nej o  21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, nocľah.

4.deň: : raňajky, sv. omša,  individuálne voľno. Večer 21,30 hod. medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Panny Márie, večera, nocľah.

5.deň:27.05.17: ráno sv. omša v hotelovej kaplnke, raňajky, uvoľnenie izieb, odchod do  ALCOBANY, kde navštívime impozantný kláštor Santa Maria de Alcobaça , ktoré je  klasifikované ako svetové dedičstvo UNESCO, po prehliadke odchod do NAZARÉ: Je to jeden z najobľúbenejších prímorských letovísk, ale to čo nás najviac zaujme je soška P.Márie, ktorá je uložená v kostole  Nossa Senhora da Nazare, /Kostol Panny Márie z Nazaretu/. Po prehliadke odchod na letisko, check-in – .

 

V programe je zahrnutá každodenná sv. omša!! 

 

................................................................................................................................................................................................................................

Termín: Tento zájazd nebude zaradený v roku 2018

 

Cena:   498,-€                                                                                                                    č.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V cene zájazdu je:

Letecká doprava ,  autokarová doprava v Portugalsku

4x ubytovanie Fatima  - Hotel*** 2-posteľové izby so soc. zariadením,

4x večera   - kontinentálne

4x raňajky  - kontinentálne

Sprievodca, kňaz,  poistenie insolventnosti CK. DPH

V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union pre účastníkov zájazdu. 10,-€

                                        Letiskové poplatky  118 ,-€

                                        Transfer na letisko 50,-€ z Košíc/ z BA 35,-€/            

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
                  00421 /0/905 267 868