RÍM - CASCIA SV.RITA

 

 

                  

RÍM - CASCIA  sv.RITA

Prechod cez sv. brány

 

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: V ranných hodinách odchod zo  Slovenska, Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami.

2.deň: V ranných hodinách príchod do Ríma prehliadka  baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, prechod cez sv. bránu, , poklona u hrobu  Jána Pavla II., , Anjelský hrad, Piaza Navona, Pantheon, Fotána di Trévi, Šanielské schody. Ubytovanie, nocľah.

 

3.deň: Ráno po raňajkách odchod do Ríma -   prehliadka  - bazilík a prechod cez sv. brány: Santa Maria Maggore, kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk, bazilika sv. Petra v okovách, kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme, Coloseum, bazilika sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila,  bazilika sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála -matka chrámov/, v budove Scala Santa sa nachádzajú Sväté schody, ktoré  dala priniesť sv.Helena z Jeruzalema  Prehliadka ďalej pokračuje bazilikou sv. Kríža, tu sa nachádzajú pozostatky dreva Kríža ukrižovania Pána Ježiša s klincami a tromi tŕňami koruny, ktoré v r. 320 priviezla z Jeruzalema sv. Helena – matka cisára Konštantína. Ubytovanie,  nocľah.        

 

4.deň:Pokračovanie programu v  Ríme, stretnutie na Svätopeterskom námestí audiencia so svätým Otcom. 

Po audiencií odchod na prehliadku baziliky sv.Pavla za hradbami – prechod cez sv. bránu, po prehliadke odchod do Cascii k sv. Rite. „ Vznešená divotvorkyňa svätá Rita, zo svojej svätyne v Cascii , kde v celej kráse odpočívaš spánkom pokoja, obráť svoje oči na mňa trpiaceho a plačúceho!... Veď teba kresťanský ľud vzýva ako patrónku neriešiteľných situácií, orodovnicu v beznádejných prípadoch.“ Po prehliadke kostola v Cascií odchod nočnou jazdou na Slovensko.

5.deň: transfer po Slovensku s krátkymi občerstvovacími zastávkami.  Predpokladaný príchod  do Košíc vo večerných hodinách.

 

   Počas púte je zaradená každodenná sv.omša

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TERMÍN: Tento zájazd sa nebude realizovať v roku 2018

CENA:      

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                 

V cene je zarátané:  doprava klimatizovaným autobusom,/Mercedes, Bova, Scania, Man /   DVD, kávovar                           

2x  ubytovanie – hotel  - kláštor

2x raňajky - kontinentálne, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti CK,DPH. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V cene nie je zarátané:   * komplexné cestovné poistenie Union   8,50,-€

                                             *  City tax  -4,-€/os./deň /platí sa v hoteli/x2

*  Vstupy v Ríme :   kupola sv. Petra 5,-€ , výťah 7,- €/, dolná bazilika sv. Klimenta 5,-€

*   Metro - Rím :-   1 lístok 1,50 Euro,

                             3-dňový  lístok 12,- €

 

Je možné doobjednať večere á 12,50€ x2            

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::