Licheň

KRAKOW - CZESTOCHOWA  - LICHEŇ

          ZEB. KALWARIA  - WADOWICE - GNIEZDNO - SWIEBODZIN         

 

                               

Program:

1.deň: V skorých ranných hodinách odchod z farnosti do Krakowa - kláštor Božieho Milosrdenstva,  kde žila sestra Faustína Kowalská. Tejto jednoduchej, ale Bohu bezhranične dôverujúcej rehoľníčke, adresoval Pán Ježiš udivujúce slová:" V Starom zákone som posielal prorokov k svojmu ľudu s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť do svojho milosrdného Srdca." V dnešných časoch nie je nič aktuálnejšie,  ako postaviť do popredia milosrdenstvo Božie, ktoré je poslednou záchrannou kotvou k spáse človeka. V kaplnke je vystavený milosrdný obraz, ktorý dala namaľovať sestra Faustína na príkaz Ježiša. Pod obrazom sú uložené relikvie sr. Faustíny. Vedľa kláštora je novovybudované  Sanktuárium, ktoré bolo  vysvätené pápežom Jánom Pavlom II. V poobedňajších hodinách odchod na Wawel -  prehliadka. Ubytovanie, nocľah.

 2.deň: Zebrzydowská Kalwaria dostala názov Poľský Jeruzalem, pretože na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov, ktoré majú pripomínať miesta pôsobenia Ježiša Krista v Jeruzaleme. Sanktuárium, ktoré je tiež unikátnou súčasťou Zebrzydowskej Kalvárie patrí pohľadovo a architektonicky k   najzaujímavejším a  najčastejšie navštevovaným miestam pútnikov. Pozostáva z barokovej baziliky, kláštora a skupiny kostolov a kaplniek  v barokovom a manieristickom štýle. Už v útlom veku tu prichádzal so svojím otcom i Karol Wojtyla. Po prehliadke odchod do Wadovic. Wadowice sú rodiskom pápeža Jána Pavla II, kde navštívime práve rodný dom sv. Otca. Prehliadka Baziliky Panny Márie, kde sv. Otec miništroval ako malý chlapec. V tomto kostole bol taktiež  pokrstený.  Tu sa nachádza kaplnka so zázračným milostivým obrazom Panny Márie. Vedľa kostola je  budova strednej školy, ktorú navštevoval Karol Wojtyla v rokoch 1934 - 1938. Po prehliadke odchod do Czestochowej, ubytovanie.

3.deň:Czestochowa-Jasná Hora je najväčším marianským pútnym miestom  v Poľsku. V 17. storočí obranné múry Czestochowej obliehali švédske vojská. Vojna, ktorá sa skončila víťazstvom rytierov Márie - poľských vojsk, bola považovaná za urážku náboženského cítenia. Víťazstvo bolo pripisované ani nie tak šikovnosti posádky a odolnosti múrov, ako skôr príhovoru a ochrane samotnej Matky Božej, chrániacej miesto, ktoré si vybrala. Najväčším pokladom, srdcom a životom jasnohorskej svätyne je Zázračný obraz Matky Božej, ktorej autorom je sv. Lukáš Evanjelista. Zobrazuje Najsvätejšiu Pannu Máriu s Dieťatkom Ježišom na ruke. Mária je priamo obrátená k veriacemu, čo podčiarkuje jej dominujúcu tvár. Na bočnej strane oltára sa nachádzajú   dary sv. Otca (zlatá ruža, zlaté srdce a ruženec). V komplexe kláštora sa nachádza   klenotnica Jasnej Hory a múzeum. Ubytovanie, nocľach.

4.deň:Licheň : história Licheňskej P. Márie sa datuje od roku 1813, keď Thomas Klosowski sa zúčastnil v bitke pri Lipsku , kde bol smrteľne zranený. Thomas  vrúcne prosil  Matku Božiu o záchranu. P Mária sa jemu zjavila a prosila jeho, aby našiel obraz v takej podobe ako ju teraz vidí a vystavil ten obraz  k verejnej úcte. P Mária  Thomasa  vyliečila a on sa vrátil domov . Až po 23 rokoch vykonal púť, aby našiel obraz. Putoval do Czestochowej a   pri spiatočnej ceste objavil tento obraz  v jednej pocestnej kaplnke.  Prehliadka Lichenskej baziliky, ktorá je  kópiou baziliky sv. Petra v Ríme, sv. omša.  Ubytovanie, večera.

5.deň: Ráno odchod do Gniezdna. Návšteva gotickej katedrály vybudovanej  na  mieste  starej románskej katedrály, kde   kráľ Boleslav  Chrabrý   dal  uložiť  ostatky   svojho príbuzného  - pražského biskupa sv. Vojtecha, ktorý pri dnešnom Kaliningrade podstúpil mučenícku smrť 23. apríla 997, keď ho pohanský kňaz prebodol kopijou. Boleslav Chrabrý zlatom vykúpil jeho telo a pochoval ho v Gniezdne. Časť relikvií je uschovaná aj v Trnave, v kaplnke Spolku Sv. Vojtecha a v  Gaboltove. V pôvodnej  bazilike  bola pochovaná aj manželka  prvého poľského  kráľa Meška, česká kňažná z rodu Přemyslovcov, Doubravka. Doubravka  mala výrazný  podiel  na pokresťančovaní  Poľska. Od roku 1025  do 14 st. boli v katedrále korunovaní poľskí panovníci.  Po prehliadke odchod   do  západopoľského mestečka Swiebodzin , kde  bola  21.11.2010   pri príležitosti 700. výročia  založenia   obce  odhalená  obrovská socha Ježiša Krista. Gigantická socha je vysoká 33 metrov  spolu s korunou meria 36 metrov. Najvyšším pomníkom Krista na svete je teda Poľsko a tromfli aj známu sochu v brazílskom Rio de Janeiro ktorá meria 30 m.

Súčasťou každodenného programu je aj svätá omša!

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:  - Tento zájazd nebude zaradený v roku 2018                                                                                                                                                         

Cena: 

182,-€  ubytovanie v 4,5,6 posteľové izby, soc. zariadenie na chodbe

210,-€   ubytovanie  v 2,3,4, posteľové izby so  soc. zariadením

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom,/ Bova , Scania, Mercedes/  DVD, kávova, DPH.

4x ubytovanie:

1x Zeb. Klavaria - pútnický dom, 

1x Czestochowa - pútnický dom, 

2x Licheň - pútnický dom

4x Raňajky teplé – kontinentálne,  

sprievodca, kňaz, poistenie  insolventnosti CK,

 

V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union 8,50,-€

 

Je možné doobjednať 4x večere – kontinentálne- teplé alebo studené.

                                     

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

Vstupné: WAWEL hrad: 18,Pzl.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868