Czestochowa

                                                   

                                                                                                                                                                                                

                         CZESTOCHOWA  

 

          Charizmatické modlitbové stretnutie s o.Danielom 
         

                                                                                                 

Termín:  09.02.-10.02.2018  Hala Aren
 
              16.03.-17.03.2018  Hala Arena
               13.06.-16.06.2018   spojené s Lichňou
               14.09.-15.09.2018

               20.10.-21.10.2018                         

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
č.z./VS:18401 - 406                                                                                                                                                

 

Cena: 65,50€ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Program:

1.deň:odchod v skorých ranných hodinách z Košíc  do Czestochowej :Jasná Hora je najväčším marianským pútnym miestom  v Poľsku. V 17. storočí obranné múry Czestochowej obliehali švédske vojská. Vojna, ktorá sa skončila víťazstvom rytierov Márie - poľských vojsk. Víťazstvo bolo pripisované ani nie tak šikovnosti posádky a odolnosti múrov, ako skôr príhovoru a ochrane samotnej Matky Božej, chrániacej miesto, ktoré si vybrala. Najväčším pokladom, srdcom a životom jasnohorskej svätyne je Zázračný obraz Matky Božej, ktorej autorom je sv. Lukáš Evanjelista. Zobrazuje Najsvätejšiu Pannu Máriu s Dieťatkom Ježišom na ruke. Mária je priamo obrátená k veriacemu, čo podčiarkuje jej dominujúcu tvár. Na bočnej strane oltára sa nachádzajú   dary sv. Otca (zlatá ruža, zlaté srdce a ruženec). V komplexe kláštora sa nachádza   klenotnica Jasnej Hory a múzeum. Ubytovanie nocľah.

2.deň:v ranných hodinách  účasť na odhalení obrazu P.Márie na Jasnej Hore, sv. omša po nej raňajky a následne  odchod na charizmatické stretnutie s o. Danielom. Po programe odchod domov na Slovensko.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 V cene zájazdu je zarátané: dopravava klimatizovaným autobusom  Renault Iliada/

1x ubytovanie - 4 posteľové s umývadlom /Toalety na chodbe./
1x raňajky- kontinentále  tech.sprievodca, poistenie insolvent. CK, DPH.            

 

V cene nie je zarátané:   poistenie Union   2,-€ os. deň.x 2 = 4,-€

Modlitbové stretnutie sa koná na voľnom priestranstve a  za každého počasia, preto  odporúčame si so sebou zobrať:

* zimnú bundu,teplé topánky, dáždniky, pršiplášť, malé stoličky, malú deku, celodennú stravu.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kontakt:          

 Priska Kapitánová e-mail:stellamaris.ck@gmail.com                                    

 Tel.:055/6253358   Mobil: 0905 267 868

      www.stellamaris.sk             

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::