Vilnius

                          V I L N I U S
              OSTROBRAMSKÁ P.MÁRIA

        
                                                 

Program:
 

1.deň: odchod zo Slovenska okolo 15,00 hod.  nonstop jazdou do Vilniusu.
 
2.deň: ráno príchod do   Vilniusu - prehliadka. Názov mesta dostalo po rieke Vili, ktorá preteká cez mesto.  Naším cieľom je Ostrobramská P. Mária ktorá sa nachádza pri Ostrej Bráne.
Gotická brána je pozostatkom starovekého opevnenia Vilniusu, takých to brán bolo šesť. Nad touto bránou je umiestnený zázračný obraz P. Márie. V roku 1655 bol Vilnius obsadený ruskou armádou a bol vyplienený a vypálený a jeho obyvatelia zmasakrovaní. Rast obyvateľstva si vyžiadal zbúranie hradieb (1799-1805),  zachovala sa len Ostrá brána s. obrazom P. Márie.
V tejto kaplnke je vystavený aj  prvý obraz Milosrdného P. Ježiša podľa videnia sr. Fautsíny.
Litovci Vilnius nazývajú aj mestom baroka, pretože sa tu nachádza obrovské množstvo stavieb z tohto obdobia. Najznámejšou pamätihodnosťou tohto mesta sú zvyšky horného hradu tzv. Gediminasov hrad. Neoddeliteľnou súčasťou Vilniusu sú kostoly a chrámy, ktoré dotvárajú kolorit mesta. Katedrála Nanebovzatia P. Márie , kostol sv. Petra a Pavla, chrám sv. Paraskevy Piatnice, kostol sv. Karimíra, zvonica a kostol sv. Jána. Ubytovanie, nocľah.
 
3.deň: po raňajkách odchod k Hore Krížov. Toto miesto sa nachádza neďaleko mesta Šiauliai, ktoré patrí k významným miestam v Litve. Hora krížov symbolizuje boj proti minulému režimu. Prvé kríže tu boli postavené v 19.str. na pamiatku padlých v proti ruskom povstaní. Dnes sa tu týčia desať tisíce krížov a medzi nimi je aj socha P.Ježiša Krista, ktorú venoval  bl. Ján Pavol II.,  ubytovanie.
 
4.deň: po raňajkách odchod do mesta Trakai- kedysi hlavné mesto, dnes je obľúbenou turistickou destináciou. Mesto sa rozkladá na brehu malebného jazera Galve.  Jazero má 21 ostrovov.
Poobede odchod  do Kernavé -  je to miesto piatich trávnatých kopcov pokryté rašelinou, medzi ktorými sa nachádzajú budovy a pamiatky ktoré sú tiež pokryté rašelinou. Miesto je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Podvečer odchod nonstop jazdou na Slovensko.
 
5.deň: príchod na Slovensko v neskorých nočných hodinách.
 
Počas celej púte je zaradená každodenná sv. omša!
Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolnos
tí.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:  momentálne nemáme žiadny zájazd

Cena:    

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom,/ Bova , Scania, Mercedes/   DVD , Kávovar
2x ubytovanie - hotelové ubytovanie so  soc. zariadením,
2x raňajky – kontinentálne, 
sprievodca, poistenie  insolventnosti, DPH.

V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union 8,50,-€                  
                                           *City tax  -2,-€/os./deň ( platí sa v hoteli/

Je možné doobjednať 2x večere
           
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:
Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................