Fatima - Avila

             LURDY – FATIMA –AVILA 

    MONACO-S.D.COMPOSTELA-ZARAGOZA-MONTSERAT– BARCELONA-TURÍN

                     
     

PROGRAM ZÁJAZDU:
1.deň: 07.10. Odchod v skorých ranných hodinách z Košíc do Rakúska a ďalej cez Taliansko do Francúzska.
2.deň: 08.10. V popoludňajších  hodinách  príchod do Francúzska na Ligurskú rivieru, 9 hodinová bezpečnostná prestávka v Monacu. Svätá omša, prehliadka historického centra mesta, záhrady, striedanie stráže.  Podvečer odchod na miesto ubytovania. Ubytovanie -  nocľah
3.deň: 09.10. Po raňajkách odchod do  Lúrd. V popoludňajších hodinách   príchod do Lúrd. Ubytovanie, sv. omša, prehliadka jednotlivých miest. Ubytovanie, večera,  nocľah.
4.deň: 10.10. Po raňajkách odchod na medzinárodnú svätú omšu, po sv. omši, krížová cesta. Prehliadka komplexu bazilík  - Baziliky Nepoškvrneného Počatia, podzemná Bazilika Pia X. Prehliadka Jaskyne zjavenia, návšteva rodného domu sv. Bernadetty, väzenie, farský kostol, vyšetrovacia budova, kde obhajuje malá Bernadetta svoje videnie. O 17,00 hod. procesia so Sviatosťou Oltárnou s požehnaním chorých. O 20,30 hod. nezabudnuteľný sviečkový sprievod.  Ubytovanie,   nocľah.
5.deň: 11.10. Ráno sv. omša. Po raňajkách pokračovanie náboženského programu v LURDOCH prehliadkou diapozitívov o živote sv. Bernadetty, návšteva kúpeľov.  Večer odchod nočnou jazdou do S.D.Compostela.
6.deň: 12.10. Ráno príchod do S.D.Compostela.  - je to najväčšie pútnické miesto v Španielsku. Tu sú uložené ostatky sv. apoštola Jakuba, patróna pútnikov. Prehliadka baziliky, V poobedňajších hodinách odchod do Fatimy.  Večerných hodinách príchod do Fatimy. Ubytovanie, nocľah.
7.deň: 13.10. – slávenie - výročia slnečného zázraku vo FATIME. Panna Mária potvrdila deťom svoj prísľub, že 13. októbra urobí zázrak. Svoj sľub splnila a v ten deň videli ľudia slnečný zázrak. Fatimské posolstvo učí aj optimizmu. Nepredvídané a často dramatické osudy sveta a jednotlivých osôb, nabádajú ľudí k pesimizmu, vzbudzujú presvedčenie o všemohúcnosti zla a zoslabujú vieru. Tomuto ľudstvu 21. storočia, zmätenému a ustrašenému, Panna Mária prináša posolstvo optimizmu: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“   Ubytovanie, nocľah.
8deň: 14.10. Po raňajkách návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto v Aljustreli, ktorí dostali posolstvá o šírení úcty k Nepoškvrnenému srdcu P. Márie, vyzýva nás k častým modlitbám, prosí nás prinášať obety za hriešnikov, nikdy už neurážať Boha a prosí o výstavbu kostola na mieste zjavenia. Krížová cesta. V poobedňajších hodinách odchod do Alby de Tormes. Ubytovanie, v okolí Alba de Tormes,.
9.deň: 15.10. Ráno po raňajkách odchod do  ALBY de Tormes odpustová slávnosť s. Terézie z Avily Sv. Terézia z Avily bola  učiteľkou modlitby, zakladateľka bosých karmelitánok, učiteľka mystiky. Mystické zážitky vyvrcholili v udalosti stigmatizácie jej srdca anjelom, ktorá sa odohrala niekoľko krát  v jej cele. Terézia s touto jazvou žila ešte 23 rokov čo za normálnych okolností by musela zomrieť. Vystavené srdce sv. Terézie je štyristo rokov po jej smrti plné zázrakov. Večer odchod nočnou jazdou do Zaragozy.
10.deň: 16.10: Ráno príchod do Zaragozy.  V centre sa nachádza bazilika de Pilar, kde sa  zjavila P. Mária na stĺpe. V roku 1640 sa tu  stal veľký zázrak, keď dedinský mládenec, ktorý mal amputovanú nohu prosil o uzdravenie.  V katedrále  La Seo, sa nachádza starý antický obraz, kde je zobrazený zázrak svätej hostie, ktorý sa stal v roku 1427.  Krátka prehliadka stredu mesta s gotickou katedrálou. Popoludní odchod na ubytovanie.  Ubytovanie,  nocľah.
 11.deň: 17.10: Po raňajkách   odchod do Montserratu – prehliadka kláštora a chrámu.  Tento monument  je  vybudovaný na skalných útesoch, čo fascinuje každého návštevníka. V chráme na hlavnom oltári je uložená čierna soška Madony, ku ktorej sa utiekajú všetci Katalánci. Na poludnie odchod do Barcelony, krátka prehliadka mesta s jeho klenotom Sagráda Familia. Nočný prejazd cez Francúzsko do Talianska.
12.deň: 18.10: V ranných hodinách príchod do Turína. V šere kráľovskej kaplnky turínskej katedrály, vysoko na oltári, chránené masívnymi mrežami, nepriestrelným sklom a elektronickým alarmom, odpočíva v relikviári pohrebné plátno, v ktorom sa zázračným spôsobom uchoval odtlačok Ježišovho tela, ako podivuhodné svedectvo o jeho smrti ukrižovaním. Prehliadka  Seleziánského kláštora DON BOSCO - bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol sv. Františka Salezkého, kostol Pinardi.
V poobedňajších hodinách odchod nočnou jazdou  na Slovensko. 
13.deň: 19.10: Príchod na Slovensko
V programe je zahrnutá každodenná sv. omša!!
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                    

 

Termín: Tento zájazd  nebude zaradený na rok 2018

 

Cena:                                                                                                            

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

V cene zájazdu je: Doprava klimatizovaným autobusom,/Scania, Bova, Mercedes/kávovar DVD/
7x ubytovanie,
7x raňajky - kontinentálne,
1x večera - kontinentálne /Lurdy/
Ubytovanie: 
4x ***hotel  so soc. zariadením 2x v Lurdoch,  2x Fatima ,
1x kláštor 
2x -  F1- Marseille, Barcelona- 3- posteľová izba s umývadlom -  jedna, manželská posteľ a jedna nad ňou / sprchy na chodbe/,
sprievodca, kňaz,  poistenie insolventnosti CK, DPH.
 
V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie Union pre účastníkov zájazdu. 26,-€
                                      City tax  -2€/os./deň ( platí sa v hoteli)
Je možné doobjednať:   4x večere kontinentálne

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VSTUPY:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868