Assisi - Rím

                       ASSISI  - RÍM

   

PROGRAM ZÁJAZDU:
 
1.deň: V ranných hodinách odchod z Košíc nonstop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami.
 
2.deň:V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Františka / r.1228/, katedrály sv. Ruffina /z r.1000/, kde bol pokrstený Sv. František /v r.1181/, baziliky sv. Kláry / z.r.1257/ s jej hrobom a krížom z ktorého Pán Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi:
„ Choď a oprav môj dom“. Prehliadka pokračuje návštevou kostola sv. Petra a bazilikou Santa Maria degli Angeli / od r. 1211 miesto modlitby  /, kde sv. František zomrel v noci z 3. na 4.októbra 1226. Popoludní odchod do Ríma prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami, po prehliadke odchod na miesto ubytovania.
 
3.deň: Ráno  odchod na  prehliadku Ríma -  bazilika sv. Jána v Lateráne /rímska katedrála -matka chrámov/, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, bazilika Santa Maria Maggore, kde pápež Hadrian II. schválil staroslovienčinu za bohoslužobný jazyk, bazilika sv. Klementa, kde sa nachádza hrob a pozostatky sv. Cyrila, bazilika sv. Petra v okovách, kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väzenia v Ríme. Prehliadka ďalej pokračuje bazilikou sv. Kríža, tu sa nachádzajú pozostatky dreva Kríža ukrižovania Pána Ježiša s klincami a tromi tŕňami koruny, ktoré v r. 320 priviezla z Jeruzalema sv. Helena – matka cisára Konštantína. Ubytovanie,  nocľah.        
 
4.deň:Pokračovanie programu v  Ríme, stretnutie na Svätopeterskom námestí audiencia so svätým Otcom,  prehliadka baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, poklona u hrobu  Jána Pavla II., Anjelský hrad, Pantheon, Rímske fórum, Fóra Trajana, Mamertinské väzenie, KoloseumVo večerných hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko.
 
5.deň: transfer na Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami.  Predpokladaný príchod  do Košíc vo večerných hodinách.
 
 
Počas púte je zaradená každodenná sv. omša!
 

Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.

 Oznam:Zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma.

 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TERMÍN: Tento zájazd nebude zaradený v roku 2018
                                                                                                                                                                  

CENA:   

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                
V cene je zarátané:  doprava klimatizovaným autobusom,/Mercedes, Bova, Scania, Man /   DVD, kávovar                            
2x  ubytovanie – hotel  - kláštor
2x raňajky - kontinentálne, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti, DPH.
 
V cene nie je zarátané:   * komplexné cestovné poistenie Union  10,-€
                                        *  City tax  -4,-€/os./deň /platí sa v hoteli/
 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
*  Vstupy v Ríme : Vatikánske múzeá 14,-€,  kupola sv. Petra 5,-€ , výťah 7,- €/, dolná bazilika           sv. Klimenta 5,-€
*   Metro - Rím :   1 lístok 1,50 €
                             
                           

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:
Priska Kapitanová Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com              

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868