Cascia - Montecasino-NEAPOL -Mugnano- Pompeje -Bari- M.S.Angelo-S.G.Rotondo

                   POMPEJSKÁ   P.MÁRIA

  Cascia- Montecasino - Neapol - Mugnano     Pompeje - Bari-San.Mont Angelo -S.G.Rotondo 
                        

     

     

 

Program zájazdu:

1.deň:04.mája: odchod z Košíc v neskorých večerných hodinách nonstop jazdou do Bratislavy.

2.deň:05.mája: V skorých ranných cca 03,00 hodinách odchod zo západného Slovenska cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami do Cascie k sv. Rite. „ Vznešená divotvorkyňa svätá Rita, zo svojej svätyne v Cascii , kde v celej kráse odpočívaš spánkom pokoja, obráť svoje oči na mňa trpiaceho a plačúceho!... Veď teba kresťanský ľud vzýva ako patrónku neriešiteľných situácií, orodovnicu v beznádejných prípadoch.“ Po prehliadke odchod do Monte Cassino k sv. Benediktovi. Svätý Benedikt, zakladateľ západného mníšstva a hlavný patrón Európy, sa narodil v Nursii , okolo r. 480 v šľachtickej rodine. Vidiac morálnu skazu a intelektuálny úpadok utiekol zo štúdii v Ríme s myšlienkou na mníšsky život. Vzdal sa svojho dedičstva a začal žiť v malej dedinke Subiaco v sabínskych horách. Neskôr však náhle opustil tieto kláštory. Po mnohých ťažkostiach sa usadil v Monte Cassino. V roku 529 začali s výstavbou mohutného kláštora a bola hotová už v roku 532.Šesť dní pred svojou smrťou si necháva otvoriť pripravený hrob vedľa svojej sestry sv. Školastiky a 21. marca 547 o 9. hodine ráno stojac v modlitbe pred Bohom zomiera.

Zachovala sa príhoda z Benediktovho života, keď prišiel do kláštora žobrák, ktorý žiadal o trochu oleja. Správca odmietol, pretože sami mali už iba málo. Benedikt sa nahneval na správcovu nedôveru v Boha. Kľakol si na kolená a modlil sa. Ako sa modlil, z nádoby na olej sa ozvalo zabublanie. Mnísi fascinovaní sledovali, ako Boh naplnil nádobu tak, že sa olej až prelieval vrchom, vyrazil veko a lial sa po zemi. Ubytovanie večera nocľah.

3.deň:06.máj: po raňajkách odchod do Neapola. Talianske mesto Neapol je bohaté na zvláštnosti, ktoré upútajú každého návštevníka. Medzi ne patrí skvapalnenie krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapola. Spomenutá krv je vo dvoch uzavretých a zapečatených sklených ampulkách a normálne je v tuhom, suchom stave. No v sobotu pred prvou májovou nedeľou a 19. septembra (t.j. na sviatok sv. Januára) pri liturgickej slávnosti spojenej s procesiou zoschnutá hmota skvapalnie, pričom aj zväčší objem. Najstaršia písomná zmienka o tomto zázraku je z roku 1390. Po prehliadke odchod k sv. Filoméne. Táto mladá mučenica si získala mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov a mystikov. Ján Maria Vianney jej pripísal všetky svoje zázraky. Po prehliadke kostola odchod na miesto ubytovania. Ubytovanie ,večera, nocľah.

4.deň:07.máj: po raňajkách odchod do kostola a zasvätenie sa P.Márií Pompejskej. Sv omša.

Tajomstvom Pompejí je ruženec

Pompeje - toto mesto sa pre mnohých spája iba s veľkou prírodnou katastrofou. Staroveké Pompeje boli zničené 24. augusta 79 po Kristovi, keď vybuchla neďaleká sopka Vezuv. Pompeje sa však stali známe aj niečím pre nás oveľa dôležitejším. Dnes prichádza do tohto mesta omnoho viac pútnikov ako turistov. Ich kroky smerujú k novým Pompejám, ktoré vznikli ako výsledok sľubu, ktorý urobil v roku 1872 Bartolo Longo, keď počul hlas P. Márie ktorá povedala len dve krátke vety: "Kto šíri ruženec, ten je zachránený!" a "To je prísľub samej Márie". Prehliadka baziliky P. Márie Pompejskej a ďalších pamätihodností-. Ubytovanie,večera, nocľah.Večer slávenie sviatku P.Márie Pompejskej /je možnosť nočnej adorácie/. 

  5.deň: 8.máj: po raňajkách odchod do BARI. Sv. Mikuláš ktorý sa narodil v Patrase v maloaziskej Lykii, patrí k najznámejším svätcom Východu a Západu. Legenda mu pripisuje nespočetné množstvo zázrakov. Historicky je istá len doba kedy pôsobil ako biskup v Myre, kde pravdepodobne 6. decembra 343 alebo 352 zomrel a bol tam aj pochovaný. V roku 1087 boli prenesené ostatky sv. Mikuláša do Talianska a 8.mája dorazil do Bari. Podľa legendy už v Myre zo svätcových pozostatkov vytekal balzam priezračný ako voda a po jeho prenesení do Bari zázračný jav pokračoval. Po prehliadke odchod do Monte - S. Angelo. „ Kto je ako BOH !

  Sv. Michal archanjel je patrónom Katolíckej Cirkvi. Pápež Lev XIII. Mal videnie zúrivých démonov, ktorí soptili proti Cirkvi až do konca časov. Potom videl svätého Michala, ako ich so svojimi zástupmi pochytal a zvrhol do pekelnej priepasti. S.Angelo je najstarším pútnickým miestom v Taliansku. Po jednej pobožnosti sa zjavil archanjel biskupovi zo Sipontu a žiadal ho aby bol uctievaný v jaskyni na vrchu Gargano. V roku 495 pripísali záchranu Siponta pred Gótmi práve sv. Michalovi archanjelovi. Ubytovanie,večera, nocľah.

  6.deň:09.máj: po raňajkách prehliadka San Giovani Rotondo. Svätý P. Pio bol mužom modlitby. Na svojom primičnom obrázku mal napísané:“ Ježišu, moja túžba a môj život, keď ťa dnes roztrasený pozdvihujem v tajomstve lásky, urob, aby som bol pre svet cestou, pravdou a životom a pre teba svätým kňazom a dokonalou obetou.“ Zomrel 23. septembra 1968, mal osemdesiatjeden rokov, šesťdesiatpäť rokov bol v reholi, päťdesiatosem rokov bol kňazom a stigmy mal päťdesiat rokov. Tento rok sa pripomína 50 výročie jeho úmrtia P.PIA. Večer odchod nočnou jazdou na Slovensko.
  7.deň:10.máj:Transfer po Slovensku. Večer príchod do Košíc.

   

   

  Počas celej púte je zaradená každodenná sv. omša!

  Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností.

   

  Nástupné miesta: KE,PO,PP,RB,Žilina,Trenčín,Trnava,BA

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Termín:04.05. - 10.05.2018                                                                                                                                                     č.18201   Cena:    445,-€ 

   

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  V cene je zarátané:  klimatizovaný autobus/ BOVA,SCANIA,MERCEDES/  DVD, kávovar

                                      4x hotelové ubytovanie 2,3,4 posteľové izby so soc. zariadením,
                                      4x raňajky - kontinentálne,
                                      4x večere - kontinentálne

                                      Sprievodca - kňaz, poistenie insolventnosti CK,DPH.
   
   
   V cene nie je zarátané:  Komplexné cestovné poistenie Union 14,- €

                                             
   

   

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  VSTUPY:

   

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   

   

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  INFO:

  Priska Kapitánová, Stella Maris CK
  stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
  stellamaris.ck@gmail.com

  HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
   
                   00421 /0/905 267 868