Turín-Miláno-Pavia-Padova

     MONTICHIARI –MILÁNO- PAVIA - PADOVA

                                                             

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: odchod v skorých ranných hodinách non stop jazdou cez Slovensko a Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami. V podvečerných hodinách príchod do Montichiari - P. Mária- Ruža Duchovná - od roku. 1946 sa začala zjavovať prostej, vtedy 36-ročnej, slobodnej žene - Pierine Gilliovej /1911-1991/. Pierina bola v tom čase pomocnou ošetrovateľkou v nemocnici. Zjavenia sa po odmlke devätnástich rokov presunuli na predmestie Fontanella. Keď cirkevné autority Pierine zakázali prístup na miesto zjavenia, Mária sa svojej vyvolenej duši zjavovala v jej súkromí až do roku 1983. V literatúre sa uvádza 8 zjavení v Montichiari, 4 zjavenia vo Fontanelle a asi 45 súkromných zjavení. Pierina pri zjaveniach videla, ako duše v pekle prežívajú pekelné muky. Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala: "Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť... Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň...“Prehliadka miesta zjavenia, sv. omša. Ubytovanie, nocľach.

2.deň: Po raňajkách odchod do Milána - prehliadka: Konštantín I. vydal v roku 312 edikt, ktorým legalizoval kresťanstvo na tomto území. Po roku 375 tunajším biskupom sa stal svätý Ambróz, pôsobil tu aj svätý Augustín a veľký reformátor Sv. Karol Boromejský, v ktorom vidí cirkev nielen veľkého človeka a svätca, ale aj príkladného arcipastiera. Je pochovaný v jednoduchom hrobe pod dlážkou milánskeho dómu, ako si to sám želal.

Dominantou historického centra je gotický dóm. DÓM - je tretia najväčšia gotická katedrála na svete. S výstavbou sa začalo v roku 1386, ale dokončený bol až v rokoch 1805 – 1813. Významný je tiež kostol Santa Maria delle Grazie s kláštorom, kde namaľoval Leonardo da Vinci svoju slávnu "Poslednú večeru Pána" (1495-1497). Z rovnakej doby pochádza aj slávna budova opery "La Scala", pôsobisko Giuseppe Verdiho. Bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Poobede odchod do Pavie.- Sv. Augustín. Mnoho ľudí verí, že pozostatky svätého sú uctievané v Hippo ( Alžírsko) v Severnej Afrike. Nie je tomu však tak. Len málo ľudí vie, že sv. Augustín zomrel v Hippo, ale jeho telo bolo prenesené na Sardíniu v roku 480 a neskôr do Pavie v ôsmom storočí. Pozostatky sv. Augustína sú uložené v tomto meste od roku 725 v Bazilike San Pietro in Ciel d'Oro. Hrobka, v ktorej odpočíva bola postavená v roku 1362. Každý rok tisíce pútnikov prichádza do Pavie, aby si uctili Sv. Augustína. Po prehliadke odchod na miesto ubytovania nocľah.

4.deň: po raňajkách odchod do Padovy – tu pôsobil kňaz, rehoľník, učiteľ cirkvi a kazateľ sv.Anton Paduánsky, patrí nepochybne medzi najväčšmi uctievaných svätých. Povesť divotvorcu a patróna stratených vecí mu získala medzi ľudom úctu. Pochovaný je v bazilike, ktorú dalo postaviť mesto na jeho počesť. Padova uchováva aj ďalšieho veľkého svätca Leopolda Mandiča , veľkého spovedníka ustavičnej modlitby a záchrancu duší. V kostole Santuario s. Leopoldo Mandič, je uchovaný relikviár s rukou otca Lepolda Mandiča. Sv. omša. V podvečerných hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko

5.deň: transfer cez Slovensko s krátkymi občerstvovacími zastávkami.

                                                            

V programe je zahrnutá každodenná sv. omša!!

Nástupné miesta:  KE,PO,PP,RB,Žilina,Trenčín,Trnava,BA

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
č.z.18202
 

Termín:20.06. - 24.06.2018 

 

Cena:    259,-€

                                     ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom  /BOVA,SCANIA,MAN/, 

2x  hotelové  - 2,3,4, posteľové izby so soc. zariadením

2x raňajky kontinentálne, 

sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti,DPH.

V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union 10,-€

City tax 4,- € os./noc ( platí sa priamo v hoteli )

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  IMFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868