Lurdy - Paríž - Nevers - Turín

 PARÍŽ - NEVERS

LURDY - TURÍN

 

PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: v skorých ranných hodinách odchod z Košíc  nonstop jazdou cez Nemecko do Paríža.

2.deň:   Ráno   príchod do  Paríža –  prehliadka chrámu Notre Dame, ktorý je nielen srdcom Paríža ale aj celého Francúzska, tu je vystavená TRŇOVÁ KORUNA  Pána Ježiša, ktorú priviezli z Konštantinopolu a prevzal ho sám kráľ Ľudovít s veľkou poctou. V roku 1422 v Notre Dame bol korunovaný  desať ročný Juraj VI. Anglický, ako francúzsky bola kráľ. Tu si v roku 1804 Napoleon sám  dal cisársku  korunu na hlavu. Prehliadka kláštora sv. Vincenta de Pauly, kde  je vystavené neporušené telo sv.  Kataríny  Laboure, ktorej sa zjavila P. Mária 18.júla 1830  a prosila o rozšírenie zázračnej medaily. Sv. omša. Louvre-najväčšie múzeum na svete.   Po prehliadke odchod na miesto ubytovania.

3.deň: Po raňajkách pokračovanie v prehliadke Paríža- Saint-Chapelle,  Montmartre a bazilika Sacre Coeur, Eifelová veža bola postavená v roku 1889 a jej autorom bol Gustave Eiffel. Invalidovňa – je to vojenské múzeum zo 17. str. s hrobkou Napoleona. Ubytovanie, nocľah.

4.deň: Po raňajkách odchod do Nevers. Prehliadka kláštora, kde je pochovaná  Bernaderta Subirusová. Jej neporušené telo je vystavené v sklenenej rakve. Bernadeta vstúpila do kláštora v roku 1866 a za svätú bola vyhlásená v roku 1933. Po prehliadke odchod   do Lúrd,- príchod vo večerných hodinách. Ubytovanie, večera, nocľah.

5.deň:po raňajkách  prehliadka pútnického areálu: Jaskyňa zjavenia, kde sa zjavila P. Mária 11.februára 1858, Bernadete Soubirusovej,  Ružencová bazilika, Krypta,    prehliadka pokračuje  rodným domom Bernadety Subirusovej  - Mlyn Boly, Väznica, kde malú Bernadetu vyšetrujú, farský kostol, kde bola Bernadeta pokrstená. Poobede požehnanie chorých so Sviatosťou Oltárnou. Sv. omša, večer  o 20,30 hod. nezabudnuteľný sviečkový sprievod. Večera, nocľah.

6.deň: Po raňajkách prehliadka podzemnej Baziliky Pia X. Kúpele, kostol sv. Bernadety, Krížová cesta. V podvečerných hodinách odchod nočnou jazdou do Turína.

7.deň: V ranných hodinách príchod do Turína / 9-hodinová bezpeč. prestávka/. Prehliadka vzácnej relikvie: TURÍNSKÉHO PLÁTNA. Prehliadka kláštora Dona Bosca. V poobedňajších hodinách odchod  nonstop jazdou cez Rakúsko na Slovensko.

8.deň:   Transfer po Slovensku. Príchod do Košíc v poobedňajších hodinách.

  Púť je spojená s každodennou svätou omšou!                                         ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:  Tento zájazd nebude zaradený v  tomto roku                                              

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene zájazdu je: Doprava klimatizovaným autobusom /Mercedes,  BOVA, Scania/

*4x ubytovanie -  2x ***hotel, so soc. zariadením

                           -  2x  F1- 3 posteľová izba /jedna  manželská  posteľ a jedna nad ňou/ ,

*4x raňajky - kontinentálne, 

*2x večere -  kontinentálne v Lurdoch

 *sprievodca , kňaz, poistenie insolvenstnosti,DPH.

V cene zájazdu nie je:   komplexné poistenie  -  Union. 16,-€

                                      City tax  -2€/os./deň ( platí sa v hoteli)

 Je možné doplatiť:  2 – posteľová izba v F1 príplatok 45,-€  na celý pobyt

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55625 33 58,
 
                00421 /0/905 267 868