KOCLÍŘOV - TURZOVKA

                

                 SLOVENSKO a MORAVA 
                 KOCLÍŘOV - TURZOVKA

      
                                           
                        
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Program:

 

1.deň: Koclířov pri Svitavách
V Českej republike je najznámejšie miesto úcty k sv. Filomeny farský kostol sv. Jakuba Staršieho a sv. Filomeny v KOCLÍŘOVE pri Svitavách.. V 19. storočí sa o rozšírenie úcty k tejto svätici sa zaslúžil P. Antonín Ivo Kukla. Je tu vystavaná krížová cesta vo výklenkoch cintorínske steny okolo kostola, na ktorej sú výjavy zo života sv. Filomeny. Socha svätej Filomeny je uložená pod hlavným oltárom.

V KOCLÍŘOVE sa od roku 1845 začali konať veľké pútnické slávnosti.

Ďalej sa tu nachádza Národné centrom hnutia svetového apoštolátu FATIMY pre Českú republiku, kde sa konajú každý mesiac Fatimské večeradlá..

2. deň: po raňajkách odchod do TURZOVKY: Píše sa 1. jún 1958 a p. Lašút ako hájnik má službu hoc je nedeľa, je ešte aj sviatok Najsvätejšej Trojice, má vo zvyku, zastaviť sa na mieste, ktoré volajú miestni ľudia Živčák, pri obrázku Matky Božej, visiacemu na jednej z borovíc hneď vedľa chodníka. Kľakne si, prežehná sa a modlí sa obvyklú modlitbu. Otče náš, "Zdravas Mária" však už nedokončí. Jeho pozornosť zaujme krátky, ale jasný záblesk vľavo od obrázka. Akoby na podstavci stojí pred ním socha Panny Márie Lurdskej. Má aspoň dva metre. Biele rúcho, modrá stuha, na hlave dlhý závoj, ktorý však vôbec nezakrýva peknú dievčenskú tvár, obrátenú priamo k nemu. "Kde sa tu tá socha tak z ničoho nič vzala?" Keď si však uvedomí, že všetky stromy okolo nej zmizli a miesto nich je záhon plný bielych kvetov s drobunkými korunkami v tvare krížika, prestáva chápať - Teraz už vidí, že to nie je socha. Ľahký vietor trošku pohne závojom, odkryje kúsok z vlasov. Už je to celkom jasné. Stojí pred ním, samá Kráľovná Neba.........! sv.omša, prehliadka celého komplexu. V poobedňajších hodinách odchod do Košíc.

 

 

Zmena programu vyhradená podľa okolností!!

Púť je spojená s každodennou sv. omšou!

Nástupné miesta:  KE,PO,PP,RB,Žilina,
 
........................................................................
 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                            

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:24.7. -25.7.2017                                                                                                                       č.18502

 

Cena:    85,-€

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom,/ Bova , Scania, Mercedes/  

1x ubytovanie – pútnický dom,/ 2,3 4 - posteľové izby -  soc. zar. na chodbe/,

1x raňajky kontinentálne,  

1x večera kontinentálna.
sprievodca, kňaz,    poistenie  insolventnosti,DPH.

V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union 4,-€.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................