Medžugorie

Medžugorie je jedným z najznámejších pútnických miest v strednej Európe 20. storočia. Toto miesto priviedlo tisíce ľudí k obráteniu a k viere. Každého z nás sa Panna Mária dotýka svojou  láskou  a prihovára sa k nášmu srdcu.   Sú to miesta, kde sa nebo spája so zemou a premieňa sa  na lásku, pokoj a porozumenie.    

 

PROGRAM ZÁJAZDU:

1. deň  Odchod z Košíc  o 14.00  hod., nočný  prejazd  cez  Maďarsko.  

2. deň  Ráno príchod na Makarskú rivieru. Sv. omša na Veprici - Chorvátske Lurdy  po prestávke odchod do  Medžugoria. Večera, nocľah.

3.deň/ 8.9.15/ -    Slávnosť narodenia P. Márie - celodenný náboženský program
4.deň -5.deň
   Náboženský  program  v  Medžugorí -

 -  výstup  na  vrch   Križevac – krížová cesta      

 -  výstup  na    miesto  zjavenia  Panny  Márie –  Podbrdo

 -  návšteva Oázy Pokoja – CENAKOLO. Stretnutie s chlapcami, ktorí sa liečia zo závislosti.

6.deň  Ráno  sv.  omša v Medžugorí.   Poobede odchod na Slovensko.

7.deň  Príchod na Slovensko  cca  o 11.00 hod.

Púť je spojená s každodennou sv. omšou!

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Termín: Len pre skupiny/ farnosti
                                                                                                                  17301
                                                       

Cena: 245,-€ 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom /Bova, Mercedes,Scania/ DVD kávovar

4 x ubytovanie  Penzion 2,3,4 -posteľové izby so soc. zariadením.

4x  raňajky- 4x večera- kontinentálne,

poistenie  insolventnosti CK, tech. sprievodca,DPH.

V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union  14,- €ur

                                       *City tax - podľa vyhlášky mesta.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58,
 
                00421 /0/905 267 868