Krakow - Zebrzyd. Kalwaria - Wadowice - Czestochowa

 

KRAKOW - WADOWICE - ZEB.KALWARIA 
                 LICHEŇ - CZESTOCHOWA

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt licheň poľsko bazilika

Program:
1.deň: V skorých ranných hodinách odchod z Košíc do Krakova - kláštor Božieho Milosrdenstva,  kde žila sestra Faustína Kowalská. Tejto jednoduchej, ale Bohu bezhranične dôverujúcej rehoľníčke, adresoval Pán Ježiš udivujúce slová:" V Starom zákone som posielal prorokov k svojmu ľudu s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť do svojho milosrdného Srdca." V dnešných časoch nie je nič aktuálnejšie,  ako postaviť do popredia milosrdenstvo Božie, ktoré je poslednou záchrannou kotvou k spáse človeka. V kaplnke je vystavený milosrdný obraz, ktorý dala namaľovať sestra Faustína na príkaz Ježiša.V obedňajších hodinách odchod na Zebrzydowskú Kalwáriu. Zebrzydowská Kalwaria dostala názov Poľský Jeruzalem, pretože na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov, ktoré majú pripomínať miesta pôsobenia Ježiša Krista v Jeruzaleme. Sanktuárium, ktoré je tiež unikátnou súčasťou Zebrzydowskej Kalvárie patrí pohľadovo a architektonicky k   najzaujímavejším a  najčastejšie navštevovaným miestam pútnikov. Pozostáva z barokovej baziliky, kláštora a skupiny kostolov a kaplniek  v barokovom a manieristickom štýle. Už v útlom veku tu prichádzal so svojím otcom i Karol Wojtyla. Po prehliadke odchod do Wadovic. Wadowice sú rodiskom pápeža Jána Pavla II, kde navštívime práve rodný dom sv. Otca. Prehliadka Baziliky Panny Márie, kde sv. Otec miništroval ako malý chlapec. V tomto kostole bol taktiež  pokrstený.  Tu sa nachádza kaplnka so zázračným milostivým obrazom Panny Márie. Vedľa kostola je  budova strednej školy, ktorú navštevoval Karol Wojtyla v rokoch 1934 - 1938. Po prehliadke odchod na miesto ubytovania. večera, nocľah.
PO raňajkách odchod do  Lichne : história Licheňskej P. Márie sa datuje od roku 1813, keď Thomas Klosowski sa zúčastnil v bitke pri Lipsku , kde bol smrteľne zranený. Thomas vrúcne prosil Matku Božiu o záchranu. P Mária sa jemu zjavila a prosila jeho, aby našiel obraz v takej podobe ako ju teraz vidí a vystavil ten obraz k verejnej úcte. P Mária Thomasa vyliečila a on sa vrátil domov . Až po 23 rokoch vykonal púť, aby našiel obraz. Putoval do Czestochowej a pri spiatočnej ceste objavil tento obraz v jednej pocestnej kaplnke. Prehliadka Licheňskej baziliky, ktorá je kópiou baziliky sv. Petra v Ríme, sv. omša. Ubytovanie,večera, noclah.
3.deň: Po raňajkách odchod do Czestochowej -Jasná Hora je najväčším marianským pútnickým miestom v Poľsku. V 17. storočí obranné múry Czestochowej obliehali švédske vojská. Vojna sa skončila víťazstvom rytierov Márie - poľských vojsk. Víťazstvo bolo pripisované ani nie tak šikovnosti posádky a odolnosti múrov, ako skôr príhovoru a ochrane samotnej Matky Božej, chrániacej miesto, ktoré si vybrala. Najväčším pokladom, srdcom a životom jasnohorskej svätyne je Zázračný obraz Matky Božej, ktorej autorom je sv. Lukáš Evanjelista. Zobrazuje Najsvätejšiu Pannu Máriu s Dieťatkom Ježišom na ruke. Mária je priamo obrátená k veriacemu, čo podčiarkuje jej dominujúcu tvár. Na bočnej strane oltára sa nachádzajú dary sv. Otca (zlatá ruža, zlaté srdce a ruženec). V komplexe kláštora sa nachádza klenotnica Jasnej Hory a múzeum. Ubytovanie, večera, nocľach.
4:deň:v skorých ranných hodinách odchod na   odclonenie obrazu P.Márie Czestochowskej s fanfárami a veľkou úctou +  sv. omša, po nej raňajky odchod na charizmatické stretnutie s o. Danielom.
Po programe odchod domov na Slovensko.

 

 

Súčasťou každodenného programu je aj svätá omša!
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Termín:13.06.-16.06.2018

Cena:178,-€

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                     

V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom, Bova, DVD, 

3x ubytovanie - kláštorné - 4 posteľové izby
3x raňajky- kontinentálne,
3x večere - kontinentálne

sprievodca - kňaz, poistenie  insolventnosti, DPH.

 V cene nie je zarátané:  komplexné cestovné poistenie Union 2.- €urx4dni

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFO:
Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

 

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................