Efez - Patmos

TURECKO - GRÉCKO

Po stopách sv. apoštola Jána

Sv. Jána zobrazujú ako orla, lebo lieta ako orol ponad všetkými apoštolmi. Svojím vzletom sa dvíha až k nebu, svojou hĺbkou preniká až do najvnútornejších tajomstiev Božského Srdca a svojou šírkou zahrňuje dejiny celého storočia.

 

Program:

 

1.deň: odlet  BA alebo z Viedne do Istambulu. Ubytovanie večera.

2.deň:Prehliadka mesta , Aya Sofia ( Chrám Božej múdrosti). Ako súčasná stavba bola postavená v rokoch 523 – 527 cisárom Justiánom. Justián bol  silno veriaci kresťan a tento chrám mal  slúžiť na rozšírenie kresťanstva. Sultanahmet Camii ( Modrá mešita) – je známa  vďaka nádhernej modrej výzdobe interiéru mešity a má 6 minaretov. Topkai palác, Bazilika Cisterna,Hippodrom.  Ubytovanie , večera , nocľah.

3.deň.po raňajkách odchod do Pergamosu a Smyrny, Ubytovanie večera v Kasudasi.

4.deň:  po raňajkách odchod do Efezu, kde pôsobil sv. Ján a taktiež sv. Pavol.  Počas tretej misijnej cesty (53-58) sa tri roky zdržal v Efeze. Prostredníctvom spolupracovníkov založil kresťanské spoločenstvá v Kolosách, v Laodicei a v Hierapole. Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu odísť cez Macedónsko do Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez Macedónsko, Troadu, Milét, Týrus a Cézareu. Zažil mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti z apoštolátu a služby Bohu. Prehliadka  EFEZU. Po prehliadke odchod  do Selcuku, kde sa nachádza Bazilika sv. Jana,  prehliadka antického chrámu Artemis. Po prehliadke odchod do Meryemana, kde sa  našiel dom  P. Márie,  podľa videní Kataríny Emerichovej. Večera , ubytovanie, nocľach.
 

5. deň: po raňajkách odchod do Hierapolisu, kde bolo založené ďalšie kresťanské spoločenstvo sv. Pavlom. Tu sa nachádza aj miesto umučenia sv. filipa. Podobne ako Ondrej a Peter bol rodákom z galilejského mesta Betsaida. Bol jedným z prvých apoštolov, ktorých Ježiš povolal, aby ho nasledovali. Sv. Filip býva zobrazený s krížom, na ktorom podľa starokresťanskej tradície trpel a s pecňami chleba ako spomienku na nasýtenie päťtisícového zástupu alebo s hadom , ktorého vyhnal z Martovho chrámu v Hierapolise. prehliadka amfiteátra, ktoré je obdivované pre jeho vynikajúcu akustiku. Po prehliadke odchod do Pamukkale, nazýva sa aj bavlníkové kráľovstvo, pre svoje travertínové jazierka, ktoré majú vysoký obsah vápnika a je to najnavštevovanejšie miesto v Turecku. večera, nocľah.

6.deň: po raňajkách odchod na  grécky ostrov Pátmos, kde pôsobil sv. Ján  Tu napísal svoje Apokaliptické videnie  čiže Apokalypsu, evanjelium a tri apoštolské listy. Prehliadka jaskyne, kaplnka sv. Ján a sv. Polykarpa, Baptisterium. Poobede odchod do Kusadasi. Ubytovanie večera.

7.deň: po raňajkách odchod do Milét  , kde sv. Pavol založil tiež kresťanskú obec. Poobede pobyt pri mori.

8.deň: po raňajkách odchod na letisko a následne odlet na Slovensko.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Termín: -momentálne nemáme žiadny zájazd                  

Pre farnosť podľa vlastného výberu /jar- jeseň/

Cena:

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868