Manoppello - Lanciano - S.G.Rotondo - Pompeje - Neapol

                                          

                       RUŽENCOVÁ P.MÁRIA

                     MANOPPELLA - LANCIANO        

                             S.G.ROTONDO

                         POMPEJE – NEAPOL

 

 

PROGRAM ZÁJAZDU:

 

1.deň: odchod v ranných hodinách z Košíc, non stop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi občerstvovacími zastávkami.

2.deň: ráno príchod do Manopelly. Tri vzácne veci, ktoré nie sú zhotovené ľudskou rukou –  Turínske plátno, obraz P. Márie z Gvadalupe  a šatka z tváre P. Ježiša z Manopelly. V chráme sv. tváre v Manopelle  sa nachádza relikviár s podobizňou zmŕtvychvstalého Krista, je to šatka s rozmermi 17 x 24 cm, ktorú položila P.Maria Ježišovi na tvár pri pochovávaní.  Po prehliadke odchod  do Lanciana.    Je to miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. storočí pri premenení, keď kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša .  „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/. Ubytovanie, nocľah.

3: deň: po raňajkách  odchod do San Giovani Rotonda, kde Páter Pio pôsobil. Bol to muž modlitby. Jeho charakteristické  slová týkajúce sa modlitby  sú :“ Nechcem byť ničím iným, iba  bratom , ktorý sa modlí.“  Zomrel  23.septembra 1968, mal osemdesiatjeden rokov, šesťdesiatpäť rokov bol v reholi, päťdesiatosem rokov bol kňazom a stigmy mal päťdesiat rokov.   Ubytovanie, nocľah.

4.deň: po raňajkach odchod do Pompejí.  „Tajomstvom Pompejí je ruženec

Pompeje - toto mesto sa pre mnohých spája iba s veľkou prírodnou katastrofou. Staroveké Pompeje boli zničené 24. augusta 79 po Kristovi, keď vybuchla neďaleká sopka Vezuv. Pompeje sa však stali známe aj niečím pre nás oveľa dôležitejším. Dnes prichádza do tohto talianskeho mesta omnoho viac pútnikov ako turistov. Ich kroky smerujú k novým Pompejám, ktoré vznikli ako výsledok sľubu, ktorý urobil v roku 1872 Bartolo Longo, keď počul  hlas P. Márie ktorá  povedala len dve krátke vety: "Kto šíri ruženec, ten je zachránený!" a "To je prísľub samej Márie." Prehliadka baziliky P. Márie Pompejskej a ďalších pamätihodností. Ubytovanie, nocľah.

5.deň: Neapol. Talianske mesto Neapol je bohaté na zvláštnosti, ktoré upútajú každého návštevníka. Medzi ne patrí skvapalnenie krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapola. Spomenutá krv je vo dvoch uzavretých a zapečatených sklených ampulkách a normálne je v tuhom, suchom stave. No v sobotu pred prvou májovou nedeľou a 19. septembra  (t.j. na sviatok sv. Januára) pri liturgickej slávnosti spojenej s procesiou zoschnutá hmota skvapalnie, pričom aj zväčší objem. Najstaršia písomná zmienka o tomto zázraku je z roku 1390.  V poobedňajších hodinách odchod nonstop jazdou na Slovensko.

6.deň: Transfer na Slovensku.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:   tento zájazd sa nekoná vroku 2018                                                                            

 

Cena:  340,-€

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V cene je zarátané:  klimatizovaný autobus/ BOVA,SCANIA,MERCEDES/  kávovar,  DVD

                                    3x hotelové - /kláštor/ - ubytovanie so soc. zariadením,                

                                    3x raňajky - kontinentálne,

                                    sprievodca, kňaz, poistenie insolvent. CK, DPH.

V cene nie je zarátané:  Komplexné cestovné poistenie Union  12,- €

                                   City tax cca -4,-€/os./deň ( platí sa v hoteli).

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868