Loreto - Lanciano - S.G.Rotondo - BARI - Pompeje- Neapol

                          

     LORETO-LANCIANO - S.G.ROTONDO-        
    MUGNANO- BARI-
POMPEJE - NEAPOL       

                      

POGRAM ZÁJAZDU:

 

1.deň: v ranných hodinách odchod z Košíc non stop jazdou cez Rakúsko do Talianska s krátkymi  občerstvovacími zastávkami.

2.deň: V ranných hodinách príchod  do Loreta, prehliadka baziliky P. Márie,  kde sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila P. Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá Zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10.mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12.decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra. 1295 do Loreta. Po prehliadke odchod  do Lanciana.  Je to miesto eucharistického zázraku, ktorý sa stal v 12. storočí pri premenení, keď kňaz zapochyboval, že chlieb sa premení na telo a víno na krv P. Ježiša .  „Dám vám nové srdce a nového ducha a odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“ /Ez 36,26/.  Ubytovanie nocľah.

3: deň:po Po raňajkách odchod do   San Giovani Rotondo. Svätý P. Pio bol  mužom modlitby. Na svojom primičnom obrázku mal napísané:“ Ježišu, moja túžba a môj život , keď ťa dnes roztrasený pozdvihujem v tajomstve lásky, urob, aby som bol pre svet cestou, pravdou a životom a pre teba svätým kňazom a dokonalou obetou.“  Zomrel  23. septembra 1968, mal osemdesiatjeden rokov, šesťdesiatpäť rokov bol v reholi, päťdesiatosem rokov bol kňazom a stigmy mal päťdesiat rokov.

Ubytovanie nocľah.              

4.deň: po raňajkách odchod do BARISv. Mikuláš ktorý sa narodil v Patrase v maloazijskej Lykii, patrí k najznámejším svätcom Východu a Západu. Legenda mu pripisuje nespočetné zázraky. Historicky je istá len doba kedy pôsobil  ako biskup v Myre, kde pravdepodobne 6.decembra 343 alebo 352 zomrel a bol tam aj pochovaný. V roku 1087 boli prenesené pozostatky sv. Mikuláša do Talianska a 8.mája dorazili do Bari. Podľa legendy už v Myre zo svätcových pozostatkov vytekal vzácny balzam priezračný ako voda a po jeho prenesení do Bari zázračný jav pokračoval. Hlavná púť je 8.mája. Po prehliadke  odchod do Mugnána k sv. Filoméne. Je to veľká svätica, ktorá vo svojom mladom veku obetovala svoj život za P.Ježiša. Po prehliadke odchod na miesto ubytovania.

5:deň: po raňajkách odchod do Pompejí.  „Tajomstvom Pompejí je ruženec

Pompeje - toto mesto sa pre mnohých spája iba s veľkou prírodnou katastrofou. Staroveké Pompeje boli zničené 24. augusta 79 po Kristovi, keď vybuchla neďaleká sopka Vezuv. Pompeje sa však stali známe aj niečím pre nás oveľa dôležitejším. Dnes prichádza do tohto mesta omnoho viac pútnikov ako turistov. Ich kroky smerujú k novým Pompejám, ktoré vznikli ako výsledok sľubu, ktorý urobil v roku 1872 Bartolo Longo, keď počul  hlas P. Márie ktorá  povedala len dve krátke vety: "Kto šíri ruženec, ten je zachránený!" a "To je prísľub samej Márie.". Prehliadka baziliky P. Márie Pompejskej
Ubytovanie, nocľah.

6.deň: po raňajkách odchod do  Neapola. Talianske mesto Neapol je bohaté na zvláštnosti, ktoré upútajú každého návštevníka. Medzi ne patrí skvapalnenie krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapola. Spomenutá krv je vo dvoch uzavretých a zapečatených sklených ampulkách a normálne je v tuhom, suchom stave. No v sobotu pred prvou májovou nedeľou a 19. septembra  (t.j. na sviatok sv. Januára) pri liturgickej slávnosti spojenej s procesiou zoschnutá hmota skvapalnie, pričom aj zväčší objem. Najstaršia písomná zmienka o tomto zázraku je z roku 1390.   Poobede odchod nočnou jazdou na Slovensko.   

7.deň: príchod do Košíc vo večerných  hodinách

Počas celej púte je zaradená každodenná sv. omša!

Sprievodcovi sa vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností!

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Termín: tento zájazd sa nebud konať v roku  2018                                                 
Cena: 398,-€

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene je zarátané:  klimatizovaný autobus/ BOVA,SCANIA,MERCEDES/  s príslušenstvom, 

                                    4x hotelové ubytovanie so soc. zariadením                 

                                    4x raňajky - kontinentálne,

                                    sprievodca, kňaz, poistenie insolvent. CK,DPH.

 

 

 V cene nie je zarátané:  Komplexné cestovné poistenie Union 14,- €

                                            City tax cca -4,-€/os./deň ( platí sa v hoteli)
Večere:            Lanciano:13,-
                         S.G.R. 13,-
                         Pompeje 13,-,€-2x´=26,-
 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VSTUPY:

Nástupy:1. KE,PO,PP,RK,ZI TN,TT BA

               2.  KE, PO,PP,RK BB,ZV, NI,TT. BA

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
 
                 00421 /0/905 267 868