Paríž - Rouen - Mont Michel - Tours - Nevers - Paray le Monial - Ars

           PARÍŽ - ROUEN - LISIEUX - Mont.MICHEL - TOURS      

            Nevers - Paray le Monial - ARS -La Salette                          

                                         

Program zájazdu:

1.deň:   V ranných hodinách odchod  z Košíc  s nonstop jazdou cez  Rakúsko a Nemecko  do Francúzska s krátkymi  občerstvovacími  prestávkami.

2.deň:   Ráno   príchod do  Paríža –  prehliadka chrámu Notre Dame, ktorý je nielen srdcom Paríža ale aj celého Francúzska, tu je vystavená TRŇOVÁ KORUNA  Pána Ježiša, ktorú priviezli z Konštantinopolu a prevzal ho sám kráľ Ľudovít s veľkou poctou. V roku 1422 v Notre Dame bol korunovaný  desať ročný Juraj VI. Anglický, ako francúzsky kráľ. Tu si v roku 1804 Napoleon sám  dal cisársku  korunu na hlavu. Prehliadka kláštora sv. Vincenta kde  je vystavené neporušené telo sv.  Kataríny  Laboure, ktorej sa zjavila P. Mária a prosila o rozšírenie zázračnej medaily.   Sainte – Chapelle,  Eiffelová  veža. Po prehliadke odchod na miesto ubytovania.

3.deň:  po raňajkách   odchod  do Normandie   - do mesta  ROUEN. Veľká katedrála v Rouene patrí k najkrajším a najvýznamnejším gotickým chrámom vo Francúzsku. Prehliadka tržného  námestia – kde bola  upálená Johanka  z Arku v ktorej videli  Francúzi národnú hrdinku.  Ubytovanie, večera, nocľah v LISIEUX.

 

4.deň Po raňajkách  návšteva  karmelitánskeho  kláštora, v kaplnke ktorého sa nachádza hrob sv. Terézie Ježiškovej. Je uznávaná ako veľká znalkyňa duchovného života, priekopníčka novej asketiky. Je to preto, lebo ona objavila skratku do neba.  Prehliadka  impozantného  chrámu  sv. Terézie. Kostol   je postavený v neorománskom slohu , chrám patrí k najväčším  chrámom postavených  v  20. storočí  vo Francúzsku.  Na obed odchod   - ku  benediktinskému opátstvu na Mont  Michael.  Prehliadka  sakrálneho komplexu vypínajúceho sa na skalnatom útese  nad  morom. Mont St. Maichel bol významným pútnickým centrom od r. 708 nášho letopočtu, kedy biskup Avranches počul hlas archanjela Michaela aby postavil na útese kláštor na jeho počesť. Ubytovanie a nocľah  v blízkosti  Mont  Michael.

5. deň: Po raňajkách odchod zo  St. Mont Michael  k hrobu sv. Grigniona. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu je kňaz, zakladateľ rehole kazateľov. Na jeho ohnivé kázania prichádzali obrovské zástupy ľudí, ktorí bývali často dojatí ku slzám, zasieval do duší hlbokú vieru ku Ježišovmu Srdcu a hlavne zbožnosť ku Panne Márii. Po prehliadke odchod do TOURSU. Návšteva gotického  chrámu, v ktorom sú uložené  relikvie  sv. Martina -   prehliadka historického centra mesta - sv. omša. Ubytovanie, nocľah.

6.deň  Po raňajkách odchod do   kláštora sv. Girlanda  v Nevers- v kláštornej kaplnke je vystavené neporušené telo  Bernadety Soubiruovej  - sv. omša.  Prehliadka mesta ,ubytovanie, nocľah.

7. deň: Raňajky v Nevers. Odchod do  pútnického miesta Paray le Monial. Vrcholom mystiky vo Francúzsku je nesporne omilostená osoba, Margita Mária Alacoque. V nej podal Pán nový manifest svojho milosrdenstva a práve skrz ňu sa mala rozšíriť úcta k Jeho poranenému SRDCU, ktorá ako zvláštna milosť mala ohriať ochladené srdcia kresťanov v celom svete. V kláštore Navštívenia Panny Márie sa na kaplnke skvie nápis :“V tejto kaplnke vyjavil Pán svoje sväté Srdce svätej Margite Márii.“Od toho to času sa kostol nazýva - Bazilika Srdca Ježišovho. V poobedňajších hodinách odchod  do  ARSU.  Návšteva  pútnického  areálu spojeného s menom kňaza  Jána  Mária  Vianney. Tento výnimočný muž celý  život, každú  svoju  minútu  venoval  veriacim. Mal  úžasný  cit pre duševné  rozpoloženie  ľudí, preto  pri jeho  spovednici čakal vždy   obrovský rad  veriacich.  Ubytovanie, nocľah v La Salette.

8.deň:  Po raňajkách celodenný náboženský program v La Salette, kde sa stretli dňa 19.09.1846 dvaja pastierikovia s Krásnou Paňou, ktorá sa s nimi dlho rozprávala a potom odišla vzďaľujúc sa v jasnom svetle. Od toho dňa zástupy ľudí putujú na horu a meno dedinky La Salette sa stalo známym na  celom svete. V poobedňajších hodinách odchod nočnou jazdou na Slovensko.

9.deň:  Príchod  do Košíc v poobedňajších hodinách.

Púť je spojená s každodennou sv. omšou!    

Nástupné miesta:KE,PO,PP,RB,Žilina,Trenčín,Trnava,BA

...................................................................................................................................................................................................................................................

Termín:  24.08.-01.09.2018                                                       č.z.18101

 

Cena:   499,-€

                                      

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V cene je zarátané:  Doprava klimatizovaným autobusom /Mercedes,  BOVA, Scania / DVD ,kávovar,

 6x ubytovanie

 3x kláštorné ubytovanie 2,3,4 – posteľové izby

 3x hotel***  2 posteľové izby so soc zariadením

 6x s raňajkami  - kontinentálne,

  2x večere-kontinentálne, 

-poistenie insolventnosti CK, kňaz -sprievodca, kňaz,DPH.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Príplatky: komplexné cestovné poistenie  Union. 18,-€

                 City tax  -4,-€/os./deň ( platí sa v hoteli) 

                    Je možné doobjednať +4x večeru á 12,-€ 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO:

Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com

HOT LINE: 00421 /0/55625 33 58,
 
                00421 /0/905 267 868